Det er etablert mange veier til fjells flere plasser der jeg vaks opp. Disse kan kun grunneiere med hytte benytte. Kunne disse vært åpnet for folket som sokner til området. Ofte er veiene så bratte at voksne folk ikke tør å bruke dem. Det kan etableres en skuterparketing på likanten. Mange ønsker å gå p ski i sitt nærområde, ikke laste skuter på henger for så å kjøre mange mil med bil før turen begynner. Dette er et miljøvennlig forslag som ivaretar lokalbefolkningen. Veiene er jo mye etablert av felles kassa.
Mh. Arnt Ivar Alapnes