Et emne som må lempes på..kommunene må selv få bestemme hvor skuterløyper skal gå og hvor mange. Det samme med ski/tur løyper. Når det gjelder skuterløyper er det best at kommunene legger disse etter allerede eksisterende barmarkløyper. Disse er det flust av, og går fra fiskevann til fiskevann, samt bærtereng til bærtereng. ( multemyrer ).
– så må det jo tenkes på dyreliv, og da vil det jo si at her må statsskog / sno, være ærlig med tallene på slike sjeldne dyr i vårt område, dette fordi at vi som bor og bruker naturen enda ikke har sett noen slike sjeldne arter. Det eneste som jeg har registrert er at noen arter har økt veldig de siste 30-årene , de fleste ved hjelp av myndighetene, og ikke direkte grunnet naturlig økning. Da kan jeg nevne Bjørn, Jerv, Gaupe og Ørn. Noen ulv er også observert, men, benektes av sno. Se felt ulv på strekningen Karasjok-Kautokeino.
– så har vi jo det yrket som må være med på utarbeidelse av løypetraseer. Bønder og reindrifta, og muligens de som driver med skogsarbeid.
– det må også være slik at løyper går til områder som kan høstes ( fjellfisk og bær, samt uttak av spesielle emner for hobbysnekkeren.) . Det bær legges inn faste områder for rasting og telting, samt gapahuker.
—..der løyper krysser vann BØR der være noe friere avstand fra løype for å rigge seg en liten fiskeplass.
## Så det aller viktigste, sesongen starter når alt er klart- vinteren er kommet, isen har lagt seg, løypene stikkes og er kontrollert av kommunen. I nor kan sesongen vare helt til sneen er bort, elver og bekker er godt opp.
SÅ ER DET at ved uttak av brensel og tømmer fra egen skog, skal det ikke være behov for å søke disp.
Det at noen kommuner gir deg 1 tur eller 5 turer, er noe som er helt utidig og bør fjernes. Enten får du disp eller ikke.
— Så bør det være slik at løypene legges i et antall og med avstikkere til hyttefelt, slik at det ikke er behov for dispensasjoner hele vinteren og sommeren.
Sikkert mye mere å endre på, men dette er slik jeg har sett ved min ferdsel i naturen de siste 45 årene, både med ski-skuter-atv og til fots. Alderen merkes, men lengselen etter det frie i naturen minsker ikke.