Har ønske om at det kan kjøres snøscooter på alle skogsbilveier og traktorveier uten at disse må være brøytet. I tillegg må det være lov å kjøre scooter over alt på islagte vann for å cempe og eventuelt fiske der lovlige løyper krysser. Sesongen bør kunne forlenges etter 4 mai der føre og forhold tilsier det. Reglene bør være lik i hele nordnorge. Hilsen Dag-Arne Stormo. Ber om ikke å bli publisert.