Lokal interesse har liten eller ingen påvirkning av lovverket. Eksempelvis regnes ikke 3000 lokale på motorisert rekreasjonskjøring som friluftsliv, men 2 besøkende som ikke bruker motorisert rekreasjon regnes som friluftsliv.

På denne måten gjør dagens lovverk det slik lokal bolyst har mindre å si enn turisme.