Ja til ny lov, som gjør det mulig å bruke vare kjøretøy som vi har betalt mva, forsikringer og avgifter på.
Samt bruke naturen som vi har utenfor husdøra på samme måte som båter sørpå.