Ønsker like muligeter for Målselv/Bardu/Balsfjord kommuner,lik som de praktiseres i Nord-troms.Som 300 meter ut fra løype for telting/rasting.Ønsker fri ferdsel på is-lagte vann,der løyper krysser vann.Ønsker forlenget åpning etter 4.mai,dersom forholdene tilsier det.Ønsker kommunal råderett for avgrensede fri-kjørings områder.