Motorferdselloven må på lik linje være like allsidig som på sjø i oslofjorden som på fjellet i Finnmark.
Pr dags dato er det store og urettferdig forskjeller.
På sjøen i Oslofjorden kan du ligge i 49 knop med fritidsbåt og ei alkoholgrense på 0,8 uten konsekvenser og ferdes hvor man vil, men kjøre du 300meter utfor løype på fjellet og fyrer opp bål med familien på snøscooter kan du få en bot opptil 25000kr pluss.

Innspill til endringer

Må bli fri ferdsel i utmark på fjellet om vinteren eller sperregrensen fra løypa må bli forlenget med minst 5km i sikkert terreng.

Ja til flere Løyper.

Bøtesatsene burde også bli kraftig redusert.

Løypene burde være åpen uten å søke til kommunen til 25 mai så langt forholdene tilatter dette.

Gamle traktor veier eller næringsveier i utmark må også kunne brukes på sommeren av privat personer med motorisert ferdsel.

Håper regelverket blir oppdatert, slik det skaper både bolyst her i Finnmark og trivsel med snøscooter.