98% av all motorisert ferdsel skjer utenom det lovregulerte. Reindrift, Forsvar mv har få begrensninger. Frihetsfølelsen og trivselen i Finnmark er avhengig av at en åpner for en kommunal praksis innen regulering av motorferdsel som imøtekommer dette. Barmarkskjøring bør strammes inn for alle grupper, også de som ikke er regulert i dag.