Hei, ang bruk av bensindrevet påhengsmotor på ferskvann. I Finnmark gjelder samme regler for bruk av påhengsmotor som ellers, forskjellen er at det nesten ikke er folk i fjellet i nord. Det betyr at dette forbudet har liten hensikt og skaper flere bakdeler enn fordeler for befolkningen. Det burde være helt og holdent opp til en hver kommune å kunne tillate eller forby bensinmotorer for mindre vassdrag. En 2HK 4 takstmotor lager ikke støy og forurenser svært lite. Den er pålitelig og kan kjøre langt og gir derfor en økt sikkerhet for våre værharde strøk i nord.
Opphev dagens regelverk og gi kommunene råderett over bruken av bensinmotorer på ferskvann i sin helhet. Lokal forvaltning fungerer best!