I samarbeid med at det planlegges å tas i bruk nytt program for saksbehandling av motorferdsel, og kostnaden dette vil medføre, ønskes det at det åpnes for å kunne ta gebyr for saksbehandling av søknader om motorferdsel i utmark.