Hei.
Fv51 over Valdresflye er del av en hovedfartsåre mellom Valdres (Beitostølen) og Vågå (Bessheim/Gjendesheim).
Siden veien er vinterstengt fra like før jul til ut mot Påske hvert år, og likevel er en traffikert vei (på sommerstid) mener jeg forholdene ligger perfekt til rette for å opprette en regulert turløype for snøscootere her.