Dette avisoppslaget er viktig i forhold til nytt lovverk.
https://www.ifinnmark.no/friluftslivet-scooter-gir-er-viktig-for-mange-stenging-av-loypene-setter-derfor-sinnene-i-kok/o/5-81-1587149