Innspill til Motorferdsellovutvalget fra Jegernes interesseorganisasjon:

Innspill-til-Motorferdsellovutvalget.pdf