Vedlagte innspill ble vedtatt i Bardu kommunestyre 26.10.2022, og er sendt inn av Toralf Heimdal, ordfører Bardu kommune.

Innspill-til-motorferdsellovutvalget-Bardu-kommune.pdf