Innspill fra Nordland Røde Kors hjelpekorps v/ leder Arne Andre Karlsen, sendt inn av Ole-Martin Mjelva:

2022-Uttalelse-fra-Nordland-Rode-Kors-hjelpekorps-til-Motorferdsellovutvalget.pdf