Innspill vedtatt i Alta kommunestyre den 15.11.22

Vedtak-Innspill-til-motorferdsellovutvalget.pdf