Motorisert ferdsel i form av snøscooter, atv o.l. for oppkjøring av hundekjørerløyper bør tillates.
Dette bør kunne gjøres på ubrøytet skogsbilvei, islagte tjern, og ellers der det er egnet, og grunneier gir tillatelse.