Innspill fra Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo), vedtatt av styret i FeFo i møte den 29.11.2022. Innspillet er sendt inn av direktør Jan Olli. Innspill-fra-FeFo-til-motorferdsellovutvalget-vedtatt-i-styret-29.11.2022.pdf