Innspillet kan leses her: Horingsinnspill-fra-utmarksutvalget-i-Karasjok-kommune.pdf