Innspill vedtatt i Nordreisa driftsutvalg 24.11.2022: Horingsinnspill-til-ny-motorferdsellov.pdf