Se innspill i filvedlegg: Innspill-til-Motorferdsellovutvalget_Naturvernforbundet-i-Roros-og-Holtalen.pdf