Det vedlagte innspillet er avgitt på vegne av Målselv Senterparti og Målselv Høyre: Innspill-til-motorferdsellovutvalget-SP-og-H.pdf