Hammerfest kommunes innspill til motorferdsellovutvalget: Oversendelse-av-Hammerfest-kommunes-innspill-til-motorferdsellovutvalget-1.pdf