Innspill fra Statskog med tre vedlegg:

Notat_Statskog_motorferdsel

Vedlegg 1. Fjelltjenesten i Troms – etablering

Statskog_LMD_sektorpolitiske_oppgaver

Statsbudsjettet 2022 – Tilskuddsbrev kapittel 1161 post 70 .docx