For å slippe konflikter mellom skiløpere, scooterløyper osv, er det ønskelig med å kunne lage egne traseer og bruke snøscooter for å kjøre opp løypene.