Innspill fra Lierne kommunestyre, vedtatt 19.12.22:

Innspill-til-Motorferdsellovutvalget-fra-Lierne-kommunestyre.PDF