– Motorferdselsloven må i lang større grad over i PBL, der blant annet scooterløyper(åpne) og traseer for nyttekjøring(hyttetransport) da kan inngå i reguleringsplaner.

– Dispensasjoner etter motorferdselslovens §5C (hyttekjøring) må gis med en tidsvarighet samsvarende med eierforhold på hytte/fritidseiendom. Dette er en i dag en stor byrde for kommunene i forhold til saksbehandling, og dette å ha lengre tidsintervall på tillatelsene ville spart det offentlige for enorme ressurser i forhold til tidsforbruk.

– Kommunene må kunne gis mulighet for saksbehandlingsgebyr i forhold til dispensasjoner for hyttekjøring. Dette vil også kunne sile ut enkelte som søker bare for å søke, evt. «om» de en eller annen gang skulle kunne benytte snøscooter til hytta.

– ATV med belter må sortere under samme regelverk som snøscooter, da dette miljømessig gir mindre avtrykk enn en snøscooter og er i mange tilfeller mer fornuftig som fremkomstmiddel.

– Vinterstengte veier som sommerstid benyttes til bilkjøring må etter en svært enkel søknad kunne åpnes som trase for snøscooterløyper eller trase for nyttekjøring. Dette vil også være fornuftig miljømessig da veiene er bygd for trafikk, samtidig som en da får ferdsel langs en og samme ferdselsåre sommer som vinter, og ikke sprer trafikken utover et større område.

– I forhold til snøscooterløyper bør det åpnes for at en kan sette av begrensede områder, der dette er egnet i forhold til omgivelser, til frikjøring.