Innspill til motorferdsellovutvalget.

Etter at fornøyelseskjøring for snøskuter ble tillatt har stadig flere kommuner lagt løypene i viktige eller svært viktige friluftsområder. Dette viser at kommunene ikke kan ta en så viktig avgjørelse, og vi trenger en sterkt statlig styring om forvaltning av vår natur.

For kommunen sin del,skyldes det nok både manglende kunnskap og press fra lokalbefolkning.

Ordet» bør» må ut og erstattes med «løypene skal ikke/må ikke legges i viktige eller svært viktige friluftsområder. § 3 i motorferdselloven må ligge i bunnen av eventuell ny lov.

Utvalget må også ta hensyn til vår nye «Naturavtale»

KOMMUNENSES PLIKT I FORNØYELSESKJØRINGSLØYPER (skuter/atv):

Kommunene må pålegges plikt til å ha årlig opprydding i løypene, både på land og i vann.Om kommunene ikke følger opp dette må de bøtelegges.

Les gjerne : «svinesti langs skuterløype» (NRK) og «forsøpling av nord norsk villmark»

ULOVLIG KJØRING:

Straffen for ulovlig kjøring er alt for lav og sjansen for å bli tatt er minimal.

Det ser man på all den ulovlige kjøringen som foregår og det er svært få som blir tatt.

Her må straffen utvides til å ta beslag i førerkort /ev.skuter/atv . Og bøtene må heves.

Det må også settes av store midler til kontroll av motorferdsel.

Les gjerne: «ti tatt for ulovlig atv kjøring»

FERDAST:

Er et flott alternativ , som alle seriøse skuter/atv kjørere blir å ta i bruk. De andre må nektes adgang til offentlige løyper.

DYRELIV:

Det hevdes stadig at motorisert ferdsel ikke er til plage for dyrelivet. Jeg har sett både elg og rype bli jaget av skuter. og jeg er enig med SNO i at det er store mørketall. Les gjerne:» ville dyr blir forgiftet» (NRK)

På våren er dyrene sliten etter en lang vinter og trenger ro , både for å spise seg opp og føde.

Det forlanger stadig lengere sesong for kjøring med skuter, uten tanke på dyrelivet.

Datoen for skuterkjøring må settes til senest 1. april (samme regel som båndtvang for hund) Etter denne datoen er det forbudt å kjøre skuter som fornøyelseskjøring.

BOLYST:

For hvem? Det blir stadig hevdet at bolyst vil øke med flere tilgjengelige løyper.

Fraflytting er størst i fylkene med rikelig tilgang til fornøyelsesløyper.

Flytting blir gjerne til sentrale områder i nord eller sentrale østlandsområder. I disse områdene er det svært få fornøyelsesløyper.