Innspill er vedlagt: Horing-om-motorferdselslov-Jan-2023.pdf