Innspill fra DNT til motorferdsellovutvalget 30 juni 2022