Ny motorferdsellov må videreføre muligheten for å tråkke skiløyper, men også på lik linje gi mulighet til å tråkke vintersykkel-løyper.

Sykling på vinteren er en stor og økende aktivitet i Norge, både med vanlig terrengsykkel og fatbike. Det er en aktivitet som gir god fysisk og psykisk helse, i tillegg til at det får mange ut på fine friluftsopplevelser.
I Tromsø er det mange som sykler til jobb og fritidsaktiviteter daglig, hele vinteren, der skiløypene på Tromsøya også brukes av mange syklister. Vi har også stort og voksende fatbike miljø, der skiløypene i hovedsak brukes som arena på vinterstid.

I Tromsø har TJ Cycleclub, Tromsø Camping/Tuil og Tromsø Outdoor mf. er et felles samarbeid der vi ønsker å legge til rette for at våre lokale vintersyklister skal få en egen arena/løyper å sykle på, samtidig som at tilreisende skal få ta del i de samme flotte naturopplevelsene. En del av motivasjonen er også å forebygge fremtidige konflikter i skiløypene, når det øker med sykkelbruk der.

Vi må også få poengtere at både sykkelklubben, campingen og Tromsø Outdoor har et stort hjerte for naturen i kommunen vår, og lokalbefolkningen, og gjør alt for å tilrettelegge våre aktiviteter på en slik måte at vi bevarer naturen, ikke er til sjenanse for andre brukere, og at vi har en bærekraftig forvaltning.

Tilrettelagte vintersykkelløyper er helsefremmende for hele befolkningen, men spesielt for ungdom som en flott rusforebyggende aktivitet. Det gir økt bolyst, og muligheter for næringsutvikling. Det vil i tillegg redusere konflintnivå mellom skiløpere og syklende i skiløypene. Det kan også være med å redusere klimautslipp, ved å knytte sammen bydeler på vinterstid, med sykkelløyper, som vanligvis bare går an å sykle på stier på sommeren. Tromsø har store forutsettninger for å benytte seg av en slik logistikkløsning på vinteren.

Tilrettelegging for syklister og skiløpere må derfor sidestilles i en ny motorferdselslov.