INNSPILL TIL MOTORFERDSELLOVUTVALGET
Alta kommune behandlet saken om høring til Motorferdsellovutvalget i kommunestyret 15. november i år. I møtet ble det framlagt et forslag som ble vedtatt med stort flertall og sendt inn. Etter møtet ble saken omtalt i media og ett punkt har fått særlig stor oppmerksomhet. Punktet, som er hentet fra Alta kommunes høringsuttalelse er:
«Bruk av elektriske kjøretøy som f.eks. elsykkel og andre barmarkskjøretøy som er på tur inn i markedet må behandles på samme måte som dagens fossile kjøretøy»
Dette punktet ble av mange oppfattet som om det ønskes et forbud mot elsykler i naturen, noe som ikke var intensjonen til Alta Arbeiderparti når vi stemte for dette forslaget. Det vi derimot ønsker er at framtidens kjøretøy må inn i regulerte former, uavhengig av energikilde. Som det ble sagt i kommunens høringssvar ønskes det mer kommunal selvbestemmelse da det er kommunene som har best kunnskap om eget område.
Som et eksempel kan vi nevne dagens elsykler og hvordan vi ser for oss dette i framtiden. Disse ønsker vi skal kunne benyttes i etablerte sommerveier, men også at kommunen skal kunne åpne for bruk i lysløyper, turstier og etablerte kjørespor. I årene framover vil det også komme mange kjøretøy, spesielt elektriske, som vil kunne benyttes utenfor vanlig vei. Også her er det viktig at kommunen kan bestemme hvilke av disse vi vil ha i våre løyper og turstier. Det er ikke sikkert at alle kjøretøy som kommer på markedet framover er ønskelig i alle områder.

Alta 22.01.2023
Alta Arbeiderparti
Ole Steinar Østlyngen