Innspill sendt inn av Randi Borgos på vegne av FB-gruppa «Nei til snøscooterløyper på Rørosvidda».

Innspill-til-Motorferdsellovutvalget_20.01.23.pdf