Det må videføres i den nye loven at fastboende har rett til ferdsel fra offentlig vei og til eget bosted. Dette er pr idag noe uklart. Vi som har hus 10 km fra vei er avhengig av å kunne kjøre hjem og det må gjelde besøk og andre viktige ærend. til faste bosteder. Dette må gjelde uansett om det er verneområde eller ei.

Motorferdsel til hytter igjennom verneområder må forenkles. I dag må det søkes til statsforvalteren og man er innskrenket til 6 turer(Finnmark) Hva tilsier at man ikke skal kunne bruke egen hytte selv om den går igjennom ett verneområde? evt må det legges opp til egne displøyper for hytteeiere slik at man ikke trenger søke disp hvert år for en hytte man eier. Displøype vedtatt i kommunestyret ville løse dette enklere da man kan få disp for egen egen fast trase og feks legge ved eierbevis for hytten. Snøscooter lager ikke mere spor om det er 1,2,eller 3 scootere som kjører på snøen. I samme områder som det er altfor strengt for snøscooterdisper kjøres det på barmark om høsten og lager skader i naturen som aldri forsvinner. Hvor er logikken i at det skal være så strengt å kjøre på sne?

Ellers må det bli mere selvstyre for motorferdsel for kommunene. Kommune har best kjennskap til naturen i sin kommune og kan vurdere motorferdsel bedre enn en saksbehandler hos statsforvalteren som ikke vet hvor stedene er engang.