Foreningen ønsker at kommunene skal kunne forvalte eksisterende og etableringer av nye løyper.
Sammen med interesseforeninger slik vi er kan dette gi et mye bedre tilbud til befolkningen. Skaper bolyst og trivsel, vi har vinter i 6-7 måneder og må da kunne bruke fjellet og løypene på en fornuftig måte uten og bli overkjørt av stat og fylket.
Kommunen og vi som bruker fjellet kjenner våre forhold best.
Foreningen ønsker forbudet mot motorferdsel etter 4.mai i troms og finnmark opphevet. Må være opptil hver kommune og vurdere snøforholdene.
Det må kunne etableres fast merking av løyper på fjellet uten noe form for motstand. Dette gir økt sikkerhet både sommer og vinter. Løypene brukes av scooterfolk, folk på ski, hundekjørere og sommerstid til fots.
Det trengs en fornuftig endring av motorferdselloven, slik innspillene over forklarer. Dagens lov er tungvindt og harmonerer ikke med de faktiske forhold vi har. Vi kjører oppå snøen og skader ikke fauna og dyreliv.
Ja til endring som gir lokalt selvstyret av hver enkelt kommunes fantastiske muligheter!
Vi har store arealer og det er plass til alle.

Thomas, leder nordreisa scooter og båtforening