Se vedlagte pdf. Vedtaket er fattet i utvalg for samfunnsutvikling den13.10.2022

Saksprotokoll-UFS-2.PDF