Vi ønsker større lokal frihet i forvaltningen av motorferdselssaker. Det må gis mulighet for mer bruk av lokalt skjønn, særlig i saker som omhandler søknader om dispensasjon etter lovens paragraf 6.

I tillegg må det presiseres i lovverket at egen kjøring av snøscooter til leide fjellstyrehytter skal være tillat. Hytter eid og utleid av et lokalt fjellstyre er å regne som fellesskapets eiendom og eid av alle kommunens innbyggere. Leie av slike hytter bør derfor nevnes særskilt som et unntak i det nye lovverket.

For hovedutvalget med ansvar for motorferdselssaker i Snåsa kommune
Anders Linga, leder