Hei. Jeg vil anmode at problemstillingen ved at det er lov å benytte snøscooter på snødekt mark i utmark men ikke ATV med belter. Her er regelverket alt annet enn logisk. En ATV med belter er minst like skånsom som en snøscooter. I tillegg er en ATV med belter betydelig mer tilrettelagt for å frakte ut ved. Med bruk av snøscooter vil det i praksis medføre mer trafikk da en snøscooter må kjøre flere turer for å kunne trekke samme last.

Jeg har til orientering søkt om dispensasjon og har fått avslag på søknaden med bakgrunn i at det SKAL benyttes snøscooter og at det må foreligge særskilt grunn for å bruke ATV. Hvorvidt en forbruker ønsker å benytte ATV med belter eller snøscooter bør være opp til den enkelte så lenge løyve er gitt.