Innspill fra Lierne kommune med bakgrunn i omgjøringsvedtak knyttet til dagens § 6, og ulik tolkning av av samme paragraf.

Innspill-til-Motorferdsellovutvalget-150323.pdf