Før en eventuell søknad sendes kommune må det innhentes skriftlig tillatelse fra grunneier. Ellers blir søknad avvist. Alt for mange kjører under falsk flagg idag. De gjemmer seg bak idrettslag , grunneierlag, reindrift osv. Uten grunneier sitt samtykke.
Enkle trakorveier sleper må fortsatt kunne brukes sommerstid av grunneier uten søknad. Selvfølgelig etter gamle ferdselveier. Utbedring av kjørespor bør tillates.