Innspill fra YourGuide24 videreformidlet til utvalget av NHO Reiseliv: Innspill fra YourGuide24