NHO Reiseliv har oversendt følgende dokumenter til utvalget:

010722_Innspill fra NHO Reiseliv sine medlemmer

010722_Spørreskjema Opplevelsebedrift og oppkjøring trase`er til hundespann eller annet_

200306_Høringsnotat motorferdselloven_forskrift