Ang vannskutere. Det var tidligere en lov om at man ikke kunne kjøre nærmere land enn 400 meter. For å unngå meningsløs støy og farlige situasjoner så bør dette gjeninnføres. Det, eller å stenge helt for vannskuterkjøring. Denne farkosten er helt uten nytteverdi på sjøen, og inviterer til en måte å ferdes på som har stor negativ innvirkning på andre folks naturopplevelse.