YourGuide24 vil det skal bli lettere å opprette lukkede næringsløyper hvor reiselivsbedrifter kan drive organisert turkjøring med små elektriske kjøretøy både for turister og personer med funksjonsnedsettelse. Reiselivsbedriften sørger for hensynsfull ferdsel i naturen. Vi har levert et innspill til lovutvaglet tidligere, men vi vil med dette presisere behovet for lukkede løyper.

eLyly er en stillegående elektrisk sparkesykkel med ca 25cm brett belte som beveger seg lydløst gjennom snødekket terreng. Snittfart 10km i timen og maksfart 20km i timen. Vekt under 60 kilo. Disse nye typene kjøretøy er utslippsfrie, lette i vekt og de skader ikke naturen der de blir brukt.
El-sykkel og eLyly er i langt på vei identiske, men eLyly må ha en større motor på grunn av høyere rullemostand i snøen. eLyly kan trekke pulk med barnesete og turutstyr derfor er det nødvendig at eLyly har større motor en el-sykkel. Motorstørrelsen på eLyly er opptil 1600w. El- sykkel er tillatt i utmark, mens eLyly regnes som motorredskap og inntil videre forbudt. EU jobber også med å øke motorstørrelsen på el-sykkel fra 250W til 1200W. Det vil gjør eLyly enda mer lik en el-sykkel.
Nytt regelverk må tillate bruk av disse stillegående og lette elektriske kjøretøyene som har samme markavtrykk som et skispor.

Via organisert virksomhet vil vi styre unna konflikter med andre interesser og forstyrre dyrelivet.

Hilsen Daglig leder Håvard Nordgård YourGuide24AS