Innspill fra Sametinget er tilgjengelig her: 2308 Innspill motorferdselutvalg