Innspill fra Nordkalottfolket v/Øyvind Lindbäck, representant for Sametinget i referansegruppen er tilgjengelig her: 2308 Innspill motorferdselutvalg