Hei
Vedlagt følger Kingsrose Norge sitt innspill til det viktige arbeidet Motorferdsellovutvalget. Vi stiller gjerne opp dersom det er ønskelig med utdyping eller behov for supplerende informasjon.

Mvh
Kingsrose Norge AS
Isak Berntsen

231120-Innspill-til-motorferdsellovutvalget.pdf